Odlučuješ koje online obrazovanje je pravo za tebe? Iskoristi kod 5OFF i učini kupnju jeftinijom za 5 EUR! 😎

Više informacija

Opći uvjeti poslovanja

Web-stranica www.academy.bamchocolate.com i sav sadržaj objavljen na ovoj stranici vlasništvo je tvrtke Moja Čokolada d.o.o. Sadržaj se može upotrijebiti samo u nekomercijalne svrhe i bez odobrenja tvrtke, ne smije se reproducirati, kopirati ni distribuirati na bilo koji drugi način.

Tvrtka zadržava pravo na promjene u sadržaju objavljenom na web-stranici www.academy.bamchocolate.com.


1. Opći uvjeti
Opći uvjeti web-stranice academy.bamchocolate.com sastavljeni su u skladu sa slovenskim Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1) + Zakonom o zaštiti potrošača od nepoštenih poslovnih praksi (ZVPNPP).

Web-stranicom upravlja tvrtka Moja Čokolada d.o.o., Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, matični broj: 6508782000, porezni broj: SI 56073178.

Opći uvjeti određuju rad web-stranice academy.bamchocolate.com, prava i obveze kupca, člana i web-stranice te reguliraju poslovni odnos između academy.bamchocolate.com i kupca.

Kupca obvezuju opći uvjeti koji su na snazi u trenutku kupnje (slanje narudžbe u sustav naručivanja). Pri naručivanju kupca se uvijek podsjeća na opće uvjete i kupac pri slanju narudžbe potvrđuje svoje prihvaćanje općih uvjeta.

2. Dostupnost informacija
Pružatelj usluge obvezuje se da će kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:
 • Podatke o tvrtki (naziv, sjedište i registarski broj)
 • Kontaktne podatke tvrtke (adresa e-pošte, broj telefona)
 • Bitne značajke e-sadržaja
 • Pristup e-sadržaju ili uslugama (svaki e-sadržaj ili usluga koju nudi BAM slastičarska akademija kupcu će biti dostupan u razumnom roku)
 • Cijene su jasno i jednoznačno definirane
 • Način plaćanja i polaganje prava na uslugu
 • Rok u kojem se može odustati od usluge i uvjeti za odustajanje (opis prava na odustajanje u skladu s člankom 43c ZVPot; u slučajevima kada potrošač nema pravo odustati u skladu s člankom 43c ZVPot, o tome je izričito obaviješten)
 • Objašnjenje postupka pritužbe
3. Ponuda usluga
Zbog prirode internetskog poslovanja, ponuda e-sadržaja ažurira se i mijenja često i brzo.

Web-sadržaje pružaju stručnjaci iz odabranih industrija, za koje se i stručnjaci i pružatelj usluga obvezuju da će ponuđene usluge uvijek biti najviše kvalitete i na zadovoljstvo korisnika.

Svaki član koji je kupio web-sadržaj može preuzeti i imati pristup sadržaju kupljene teme. Plaćanje usluge kupcu osigurava da primi određeni sadržaj koji je kupio.


4. Način plaćanja
Pružatelj usluge omogućuje sljedeće vrste plaćanja:
 • putem univerzalnog platnog naloga (UPN) na transakcijski račun
 • putem servisa Paypal
 • kreditnom karticom
 • pouzećem
Pružatelj usluge izdaje račun na trajnom mediju, s raščlambom troškova. Kupoprodajni ugovor sprema se u elektroničkom obliku na poslužitelju pružatelja usluge i kupcu je dostupan putem e-pošte.5. Cijene
Cijene pojedinih sadržaja objavljene su na web-stranici. Sve cijene uključuju PDV, osim ako izričito nije navedeno drugačije. Cijene vrijede u trenutku naručivanja. Cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima.


6. Pritužbe
Pružatelj usluge pridržava se važećeg zakonodavstva o zaštiti potrošača. Pružatelj usluge dužan je uspostaviti učinkovit sustav za rješavanje pritužbi. Kupac se u slučaju problema može pružatelju usluge obratiti e-poštom ili telefonom.

Pritužbe se mogu poslati elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu tvrtke. Pružatelj usluge obvezuje se odgovoriti na pritužbu u roku od osam radnih dana predlažući daljnji tijek postupka.

Pružatelj usluge nastojat će učiniti sve da se svi eventualni sporovi riješe sporazumno.7. Povrat novca
Povrat u roku od trideset dana od dana kupnje možete zatražiti pisanim putem na adresu info@bamchocolate.com te navedite svoje podatke za povrat. Novac će se vratit samo ako sadržaj nije u cijelosti pregledan.

Nakon što primimo pritužbu, o odluci ćemo vas obavijestiti u roku od pet radnih dana. U slučaju odobrenja povrat ćete dobiti u roku od 5 radnih dana od potvrde.

U slučaju zahtjeva za povrat novca pridržavamo pravo da vas dodamo na popis blokiranih korisnika za buduće kupnje u našoj trgovini ili povezanim trgovinama u našem vlasništvu.8. Podmirivanje obveza i neplaćanje
Ako član ili kupac nije podmirio svoje obveze, prema važećem zakonu mogu mu se naplatiti dodatni troškovi opomena i zateznih kamata.

Kupac je dužan provjeriti je li račun primio elektroničkom poštom i pritom provjeriti sve mape u elektroničkoj pošti.

Naručitelj ima i dužnost obavijestiti nas o svim pogreškama na računu putem elektroničke pošte koja je navedena na web-stranici.

Naručiteljeva je odgovornost platiti svoje obveze za koje postoji valjani ugovor.9. Pravo na privatnost
Pružatelj usluge obvezuje trajno zaštititi sve osobne podatke kupaca. Oni će se rabiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, računa, vlastitih istraživanja i ostale potrebne komunikacije.10. Zaštita podataka
Web-stranica osobne podatke korisnika obrađuje na temelju zakona i/ili na temelju dobrovoljnog pristanka korisnika.

Obrađivat će se i podaci o korisnicima prikupljeni na temelju zakona u skladu s propisima koji određuju zaštitu osobnih podataka i ostalim propisima o obradi osobnih podataka za sve vrste obrade i pohrane podataka.

Tvrtka može provjeriti točnost dostavljenih osobnih podataka uvidom u osobni dokument ili drugu relevantnu javnu ispravu osobe na koju se odnose.

Korisnik ima pravo pregledavati, prepisivati, kopirati, dopunjavati, ispravljati, blokirati i brisati osobne podatke koji se odnose na njega.

Pretplatnik koji je pravna osoba, samostalni poduzetnik ili druga organizacija koja ulazi u pretplatni odnos u svoje ime, a stvarni korisnik usluga član je takve organizacije ili se uslugama koristi na temelju ovlaštenja takve organizacije, dužan je sve pojedince koji se koriste uslugom na temelju takvog ugovora između web-stranice i pravne osobe obavijestiti o svrhama u koje će mojacokolada.hr i njihovi ugovorni obrađivači obrađivati njihove osobne podatke.

Organizacija koja se pretplaćuje na usluge koje tvrtka nudi osigurat će uvid u sve pristanke pojedinaca koji su web-stranici potrebni za obradu osobnih podataka.

U svrhu zaštite podataka web-stranica poduzima odgovarajuće mjere te rabi metode i sredstva za osiguravanje zaštite podataka.

Moja Čokolada d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, porezni broj: SI 56073178, matični broj: 6508782000

Podaci za bankovni prijenos:
Tvrtka: Moja Čokolada d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 6100 0001 0662 393
BIC: HDELSI22
Banka: Delavska Hranilnica d.d.

Opći uvjeti na snazi su od 1.12.2020.